НОВОСТИ

24/06/2024

Јавен повик за ангажман на правен експерт

Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ објавува јавен повик за ангажман на правен експерт во рамки на проектот „Независност преку отчетност-мониторинг и евалуација на отчетноста на судството во Северна Македонија“ кој е финансиран од страна на Британската амбасада во Скопје. Целите на проектот се да се […]
17/06/2024

Јавен оглас за привремен ангажман на судски набљудувачи

Коалицијата „Сите за правично судење“ со финансиска поддршка на Европската Унија во рамки на Годишната програма за работа на Коалицијата за 2024 година, објавува оглас за избор на набљудувачи за мониторинг на судски постапки пред основните судови во Скопје.   Пријавените кандидати за оваа позиција треба да ги исполнуваат […]
20/03/2024

Јавен повик за учество на обука за примена на Законот за кривичната постапка и стандардите за фер и правично судење

Коалицијата „Сите за правично судење“ во партнерство и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организира две дводневни обуки за магистрираните студенти по право и студентите по право кои се запишани во последна година на додипломски студии. Обуките ќе бидат на македонски јазик и во траење од […]
05/02/2024

Јавен повик за набавка на услуги – правен експерт за Судски совет и Совет на јавните обвинители

Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ објавува јавен повик за набавка на услуги – правен експерт за консултантски услуги за работата на Судскиот совет на Република Северна Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, а во рамки на Годишната програма за работа на […]
05/02/2024

Јавен повик за набавка на услуги – правен експерт за судски постапки

Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ објавува јавен повик за набавка на услуги – правен експерт за консултантски услуги за кривични и граѓански судски постапки, а во рамки на Годишната програма за работа на Коалицијата „Сите за правично судење“ за 2024 година. Ангажманот ќе опфаќа обезбедување […]
11/12/2023

Јавен оглас за привремен ангажман на судски набљудувачи

Коалицијата „Сите за правично судење“ со финансиска поддршка на Европската Унија во рамки на Годишната програма за работа на Коалицијата за 2024 година, објавува оглас за избор на набљудувачи за мониторинг на судски постапки пред основните судови во Тетово, Кичево, Охрид, Велес и Штип.   Пријавените кандидати за оваа […]
24/06/2024

Јавен повик за ангажман на правен експерт

Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ објавува јавен повик за ангажман на правен експерт во рамки на проектот „Независност преку отчетност-мониторинг и евалуација на отчетноста на судството во Северна Македонија“ кој е финансиран од страна на Британската амбасада во Скопје. Целите на проектот се да се […]
17/06/2024

Јавен оглас за привремен ангажман на судски набљудувачи

Коалицијата „Сите за правично судење“ со финансиска поддршка на Европската Унија во рамки на Годишната програма за работа на Коалицијата за 2024 година, објавува оглас за избор на набљудувачи за мониторинг на судски постапки пред основните судови во Скопје.   Пријавените кандидати за оваа позиција треба да ги исполнуваат […]
20/03/2024

Јавен повик за учество на обука за примена на Законот за кривичната постапка и стандардите за фер и правично судење

Коалицијата „Сите за правично судење“ во партнерство и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организира две дводневни обуки за магистрираните студенти по право и студентите по право кои се запишани во последна година на додипломски студии. Обуките ќе бидат на македонски јазик и во траење од […]
05/02/2024

Јавен повик за набавка на услуги – правен експерт за Судски совет и Совет на јавните обвинители

Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ објавува јавен повик за набавка на услуги – правен експерт за консултантски услуги за работата на Судскиот совет на Република Северна Македонија и Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, а во рамки на Годишната програма за работа на […]
05/02/2024

Јавен повик за набавка на услуги – правен експерт за судски постапки

Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ објавува јавен повик за набавка на услуги – правен експерт за консултантски услуги за кривични и граѓански судски постапки, а во рамки на Годишната програма за работа на Коалицијата „Сите за правично судење“ за 2024 година. Ангажманот ќе опфаќа обезбедување […]
11/12/2023

Јавен оглас за привремен ангажман на судски набљудувачи

Коалицијата „Сите за правично судење“ со финансиска поддршка на Европската Унија во рамки на Годишната програма за работа на Коалицијата за 2024 година, објавува оглас за избор на набљудувачи за мониторинг на судски постапки пред основните судови во Тетово, Кичево, Охрид, Велес и Штип.   Пријавените кандидати за оваа […]
Јавен оглас за привремен ангажман на судски набљудувачи
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more