ОРГАНИЗАЦИЈА

Коалицијата Сите за правично судење е основана во мај 2003 година од страна на 18 граѓански организации, а денес активно членуваат 12 граѓански организации од Република Северна Македонија.

 

Организации членки

Асоцијација за демократска иницијатива

ул. Браќа Гиноски 61/3, 1230 Гостивар

+389 42 221100


Институт за европска политика

ул. Антоние Грубишиќ 2/2, 1000 Скопје

+389 2 3280100


Младински образовен форум

ул. Дренак 34А, 1000 Скопје

+389 70 315460


Младински културен центар

ул. Цар Самуил 29, 7000 Битола

+389 47 233020


Здружение за правата на ромите

ул. Кеј Маршал Тито 45, 2000 Штип

+389 32 380517


Мултикултура

ул. Дервиш Цара 5/2-2, 1200 Тетово

+389 44 377 775


Прва детска амбасадана светот МЕЃАШИ

ул. Коста Новаковиќ 22а, 1000 Скопје

+389 2 2465316