ИЗДАНИЈА

Главен продукт на Коалицијата е низата на извештаи и анализи кои се издадени низ годините како производ од спроведените проектни активности. Ние сме добро познати по нашите изданија кои секој година ги испорачуваме до јавноста.

До денес имаме издадено над 30 публикации во различни домени.