Кампањи

Прегледа на кампањите кои ги има спроведено Коалицијата како дел од проектните активности или како потреба на општествени случувања за кревање на свеста како и испитување на јавното мислење на одредени теми.