caft
Јавен повик за учество на обука за примена на Законот за кривичната постапка и стандардите за фер и правично судење
20/03/2024
caft
Јавен повик за ангажман на правен експерт
24/06/2024
Јавен оглас за привремен ангажман на судски набљудувачи
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more