Јавен оглас за привремен ангажман на судски набљудувачи
11/12/2023
caft
Јавен повик за набавка на услуги – правен експерт за Судски совет и Совет на јавните обвинители
05/02/2024
Јавен повик за набавка на услуги – правен експерт за судски постапки
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more