both fakerolex.is and box felt so cheap. swiss hublotwatches builders professionals devoted. reddit https://www.tagheuerwatches.to makes much account of the quality of the product. high quality it.wellreplicas.to is definitely beloved by means of best persons. truth about https://www.sevenfridayreplica.ru. artists relentlessly committed to producing reddit https://www.littlesexdoll.com/. check prices & features of yvessaintlaurentreplica.ru online.
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
 • ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНО СУДСТВО
  Проектот ќе ги поттикне граѓанските организации, медиумите и индивидуите кои поттикнуваат промени, да ги разберат и користат официјалните владини и другите отворени податоци со цел зголемување на одговорноста на владата, подобрување на испораката и услугите и зголемување на граѓанското учество во креирањето на политиките
  ПОВЕЌЕ
 • ФЕР Е КОГА Е ФЕР ЗА СИТЕ
  Повеќе
 • МЕНТОРСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
  Коалицијата Сите за правично судење во соработка со водечкиот партнер Македонското здружение на млади правници како и Данскиот совет за бегалци и Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип, во рамки на проектот „Правна помош и поддршка за зајакнување на капацитетите за застапување и одржливост на локални граѓански организации”, објавува јавен повик за обезбедување бесплатна менторска поддршка за организациско зајакнување на граѓански организации.
  ПОВЕЌЕ
 • БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
  Коалиција Сите за правично судење е овластено здружение за обезбедување на правна помош, запишано во државниот Регистар на даватели на претходна правна помош. Доколку имате потреба од бесплатна правна помош, можете да пратите барање на следниот линк.
  ПОДНЕСИ БАРАЊЕ

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. Идентитет и контакт на податоците на Контролорот: Назив: Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ Седиште: ул.Македонија бр.11/2-10, Центар, Скопје e-mail: contact@all4fairtrials.org.mk 2. Контакт податоци за Офицерот за заштита на личните податоци: Име и презиме: Ивана Петковска Тел.број: 071/218-651 e-mail: ipetkovska@all4fairtrials.org.mk Дефиниции „Личен податок“ е секоја информација која се однесува на идент...

Повеќе
Top