НОВОСТИ

21/04/2020

Граѓанските организации ја повикуваат владата на Република Македонија

Граѓанското општество и Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор ја повикуваат Владата на Република Северна Македонија да ја преиспита и промени својата одлука за драстично намалување на финансиската поддршка за граѓанските организации, објавена во Службен весник на РСМ на 9 април 2020 година. Оваа одлука со која […]
21/04/2020

Граѓанските организации ја повикуваат владата на Република Македонија

Граѓанското општество и Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор ја повикуваат Владата на Република Северна Македонија да ја преиспита и промени својата одлука за драстично намалување на финансиската поддршка за граѓанските организации, објавена во Службен весник на РСМ на 9 април 2020 година. Оваа одлука со која […]
Граѓанските организации ја повикуваат владата на Република Македонија
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more