usa embassy
Следење на предмети од областа на трговија со луѓе и илегална миграција
01/08/2009
crd
Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија
01/01/2009
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
03.2009 - 12.2009
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално
ИЗДАНИЕ
-

Зајакнување на улогата на судството во борбата со организираниот криминал

Овој проект е во насока на зајакнување на капацитетите на Коалицијата „Сите за правично судење‘‘ и се фокусира на имплементација на нашите препораки кои се резултат на повеќегодишниот процес на набљудување на судења за случаи поврзани со организиран криминал воопшто, а особено на трговија со луѓе и корупција. Потребата за ангажман на Коалицијата во една ваква активност произлегува од препораките од извештајот од 2008 година за мониторинг на судењата од страна на Коалицијата.  Главната цел на проектот е да придонесе кон зајакнување на улогата на судството со цел соодветно да се третираат правните и институционални потреби во борбата со организираниот криминал. Преку одржување на тркалезни маси, зајакнување на соработката на државните институции со граѓанскиот сектор и одржување на состаноци со релевантни институции ќе се придонесе кон остварување на основната цел на овој проект.

Зајакнување на улогата на судството во борбата со организираниот криминал
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more