osce
Зајакнување на улогата на судството во борбата со организираниот криминал
01/03/2009
osce
Набљудување на институционалниот одговор врз изборните нерегуларности
01/07/2008
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
01.2009 - 12.2009
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија

Проектот „Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија“ веќе втора година се реализира низ судовите на Република Македонија. Целта на проектот е да ја подигне свеста кај стручната и поширока јавност за судскиот одговор во борбата против корупцијата. Самиот проект е заснован врз податоците добиени од набљудувањето на судските постапки за дела од областа на корупцијата, што овозможува да се дојде до сознанија за почитувањето на стандардите за фер и правично судење при постапувањето на судиите – кривичари по предметите од областа на корупцијата, а воедно и да се направи анализа како македонското судство се бори против корупцијата.

Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more