crd
Програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија
01/01/2009
osce
Основање на програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија
01/01/2008
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
07.2008 - 06.2009
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Набљудување на институционалниот одговор врз изборните нерегуларности

„Набљудување на институционалниот одговор врз изборните нерегуларности“ е проект во кој целите на истиот се зголемување на довербата на граѓаните во правниот систем и правосудството, покренување на потреба за институционални и легислативни реформи, придонес кон фер и демократски изборен процес и адресирање на институционалните и правни недостатоци. Преку спроведување на проектните активности ќе се добијат податоци за состојбите и истите ќе бидат обработени. Во финалниот извештај ќе биде опфатена и анализа на сите податоци од прашалниците пополнети од страна на набљудувачите во судските постапки против наводните вршителите на изборните нерегуларности.

Набљудување на институционалниот одговор врз изборните нерегуларности
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more