osce
Набљудување на институционалниот одговор врз изборните нерегуларности
01/07/2008
osce
Следење на предметите од областа на трговија со луѓе
01/01/2008
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
01.2008 - 12.2008
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално
ИЗДАНИЕ
-

Основање на програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија

Проектот „Основање на програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија” е резултат на успешната имплементација на подготвителната, пилот фаза на истиот, спроведен од мај до декември 2007 година. Во 2008-та проектот предвидува основање на програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во РМ, дополнето со публикација на аналитички извештај, организација на тркалезна маса како и прес конференција. Преку основање на мониторинг програма за предметите во врска со корупцијата, Коалицијата „Сите за правично судење” ќе направи проценка колку постоечките закони се имплементираат и колку ефикасна е правната постапка во судството. Програмата ќе биде сведок на промените и подобрувањата во судството на РМ кое се обидува да ги задоволи европските стандарди. Преку аналитичкиот извештај како и препораките кои ќе произлезат од него, Коалицијата ке се обиде да се прикаже како конструктивен партнер на Владата на РМ, кој ќе придонесе во приближувањето на земјата до ЕУ.

Основање на програма за набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more