osce
Следење на кривичниот прогон во врска со делата против изборите и гласањето
01/07/2005
osce
Набљудување на судски предмети во врска со трговија со луѓе
01/11/2004
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
01.2005 - 12.2005
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално
ИЗДАНИЕ
-

Зајакнување на капацитерите на Коалицијата Сите за правично судење

Коалиција „Сите за правично судење“ во партнерство со Мисијата на ОБСЕ во Скопје реализира проект кој се базира на зајакнување на структурата на Коалицијата со цел да се создаде почитуван и релевантен партнер и силен претставник на цивилното општество како и развој на соработка со други надворешни и внатрешни организации, кои работат пред се на зајакнување на судскиот систем во земјата и во странство со цел размена на квалитативни информации од обостран интерес. Исто така, во рамки на проектот е дадена поддршка во имплементација на проекти од области релевантни на мисијата и визијата на Коалицијата и за нејзината финансиска одржливост.

Зајакнување на капацитетите на Коалицијата Сите за правично судење
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more