osce
Зајакнување на капацитетите на Коалицијата Сите за правично судење
01/01/2005
hrsp
Проект за поддршка на човековите права
01/01/2004
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
11.2004 - 12.2005
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Набљудување на судски предмети во врска со трговија со луѓе

Коалиција „Сите за правично судење“ спроведе проект во кој основната цел е придонес во имплементацијата на Националната програма на Владата на Република Македонија за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција. Во рамки на проектот се работеше на судски мониторинг, одржување на тркалезни маси со релевантни чинители од областа на правосудниот систем и одржување на завршна конференција за презентација на наводите од истражувањето.

Набљудување на судски предмети во врска со трговија со луѓе
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more