osce
Казненопоправен одговор на организираниот криминал
01/01/2006
osce
Зајакнување на капацитетите на Коалицијата Сите за правично судење
01/01/2005
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
07.2005 - 12.2005
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално
ИЗДАНИЕ
-

Следење на кривичниот прогон во врска со делата против изборите и гласањето

Коалиција „Сите за правично судење“ спроведе проект во кој основните цели се утврдување на подготвеноста на државните институции да се справат со изборните нерегуларности, особено подготвеноста на судскиот систем да се справи со лицата кои за време на локалните избори 2005 година извршија кривични дела против изборите и гласањето, идентификување на проблемите со кои се соочува судството при гонење на сторителите на кривичните дела против изборите и гласањето и предлагање правни и институционални реформи и постигнување поголема ефикасност во борбата за успешно справување со изборните нерегуларности како и обезбедување услови за одржување фер и демократски избори. Како проектни активности се спроведува идентификување на нерегуларностите во текот на локалните избори во 2005 година и нивно следење во преткривичната и кривичната постапка, набљудување на судските предмети за кривичните дела против изборите и гласањето, и на крајот изработка на финален извештај за состојбата на изборните нерегуларности, вклучувајќи заклучоци и препораки за измена на изборното законодавство.

Следење на кривичниот прогон во врска со делата против изборите и гласањето
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more