isc
Улога на заедницата во замена на казната затвор
01/03/2006
osce
Следење на кривичниот прогон во врска со делата против изборите и гласањето
01/07/2005
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
01.2006 - 12.2006
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Казненопоправен одговор на организираниот криминал

Коалиција „Сите за правично судење“ спроведе проект во кој основна цел е проценка на постоечките механизми за борба против организираниот криминал во Република Македонија воспоставени и развиени од страна на телата надлежни за сузбивање на овој сериозен и растечки феномен. Во рамки на проектот спроведен е судски мониторинг на предмети од областа на организиранк криминал, а исто така се работење и на следење на имплементацијата на препораките од извештајот на Коалицијата во 2005 година. Како финален продукт, изготвен е извештајот за состојбите во 2005 и 2006 година

Казненопоправен одговор на организираниот криминал
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more