crd
Проценка на судските реформи и ефикасноста на судското постапување
01/01/2010
usa embassy
Следење на предмети од областа на трговија со луѓе и илегална миграција
01/08/2009
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
09.2009 - 04.2010
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Транспарентност и јавност во судските постапки по однос на казнените дела во врска со изборите

Коалиција „Сите за правично судење“ го спроведе проектот „Транспарентност и јавност во судските постапки по однос на казнените дел во врска со изборите“. Во рамките на проектот, целите се да се придонесе кон демократски изборен процес и владеење на правото во Република Македонија, адресирање на институционалните и правни недостатоци при процесуирањето на овие судски постапки, идентификување потреба за институционални и легислативни реформи и зголемување на довербата на граѓаните во правниот систем и правосудството. Во рамките на проектот беа следени судски постапки, а исто така беа направени работилници со Академијата за судии и јавни обвинители. Податоците од спроведувањето на проектот се систематизирани и објавени во финален извештај.

Транспарентност и јавност во судските постапки по однос на казнените дела во врска со изборите
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more