usaid
Правен, финансиски и физички пристап до правда во основните судови во Република Македонија
01/06/2018
eu
Истражување за кривично правната регулатива – помеѓу теорија и пракса
01/01/2018
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
04.2018 - 12.2018
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Поддршка на судските и кривично правните реформи

Коалицијата „Сите за правично судење“ го имплементираше проектот „Поддршка на судските и кривично правните реформи“ со финансиска поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Реализацијата на проектот се базира на набљудување на кривични предмети што се водат по новиот Закон за кривична постапка, врз основа на што ќе произлезат заклучоци за имплементацијата на Законот за кривична постапка, но и за почитувањето на човековите слободи и права, гарантирани со Устав и закон, пред судовите во кривичната постапка. Набљудувањето ќе биде спроведено во основните судови на четирите апелациони подрачја во Република Македонија. Во рамки на проектот ќе бидат опфатени 400 рочишта за главна расправа во најмалку 15 основни судови во државата.

Поддршка на судските и кривично правните реформи
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more