osce
Поддршка на судските и кривично правните реформи
01/04/2018
ese usaid
Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство
01/01/2018
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
01.2018 - 10.2018
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Истражување за кривично правната регулатива – помеѓу теорија и пракса

Проектот е дел од програмата за подгрантирање на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за економски анализи (ЦЕА)  во рамки на проектот „Проценка на влијание на регулативата во сенка: промовирање на креирање политики базирани на докази“. Главната цел на проектот е мониторинг и евалуација на влијанието на Проценката на влијанието на регулативата врз квалитетот на предложените измени за Законот за Кривична постапка и Законот за јавно обвинителска служба. Ова во насока на комплексноста и значењето на овие закони во однос на правосудниот систем. Развивањето на ПВР процесот и неговото следење во однос на транспарентноста на самиот процес би довело до поголемо учество на сите засегнатите страни.

Истражување за кривично правната регулатива – помеѓу теорија и пракса
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more