eu
Истражување за кривично правната регулатива – помеѓу теорија и пракса
01/01/2018
eu
Канцеларија за правна поддршка на граѓански организации
01/01/2018
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
01.2018 - 03.2019
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално
ИЗДАНИЕ
-

Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство

Коалицијата „Сите за правично судење„ го спроведе проектот „Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство“ дел од сеопфатна кампања за промовирање на сервиси за помош и поддршка на жртви на насилство во рамки на проектот на УСАИД за правна заштита на жените. Основна цел на проектот е зголемување на пристапот до правда за жени кои претрпеле семејно насилство. Во рамки на проектот беше направена проценка на нивото на судска заштита и унапредување на судските постапки во предметите поврзани со семејно насилство преку мониторинг на рочишта во кривичните постапки.

Пат до правда за жени кои претрпеле семејно насилство
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more