eu
Мониторинг и зајакнување на капацитетите на институциите во борбата против организираниот криминал и корупција
28/12/2018
bluprint grupa
Заедничка акција за следење на судските реформи и застапување на нивно спроведување “ЗА ПРАВДА”
01/07/2018
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
10.2018 - 01.2019
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Локално
ИЗДАНИЕ
-

Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција

Коалиција „Сите за правично судење“ спроведе мониторинг на судски постапки од областа на организираниот криминал и корупција со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено Општество Македонија.  Реализацијата на проектот се базира на мониторинг на високо профилирани предмети од областа на организираниот криминал и корупција. Преку мониторингот се овозможува прибирање на статистички податоци за начинот на имплементација на новиот Закон за кривичната постапка (ЗКП) во кривични постапки поврзани со организиран криминал и корупција. Во рамки на проектот беа мониторирани 180 рочишта за главна расправа и беа објавени 3 мониторинг брифови.

Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more