osce
Поддршка на имплементацијата на Националната стратегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2022
01/04/2019
foom
Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција
01/10/2018
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
12.2018 - 09.2021
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Мониторинг и зајакнување на капацитетите на институциите во борбата против организираниот криминал и корупција

Од декември 2018 година започна да се имплементира проектот „Мониторинг и зајакнување на капацитетите на институциите во борбата против организираниот криминал и корупција“Носител на овој проект е Асоцијација за демократска иницијатива (АДИ) од Гостивар, во партнерство со Коалицијата „Сите за правично судење“.

Проектот е финансиран од ИПА фондовите на Европската Унија, а главната цел на проектот е да се даде придонес кон работата на институциите во борбата против организираниот криминал и корупција. Во рамки на проектот како главни активности се: мониторинг и евалуација на транспарентноста и пристапноста на институциите кои се борат против организираниот криминал и корупцијата, мониторинг на Специјалното јавно обвинителство, Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и Државната комисија за спречување на корупција во поглед на јавноста и транспарентноста како и мониторинг на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција во Основниот суд Скопје 1 Скопје.  Финалниот продукт кој што беше изготвен од страна на организациите е анализата за детектираните состојби со заклучоци и препораки.

Мониторинг и зајакнување на капацитетите на институциите во борбата против организираниот криминал и корупција
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more