osce
Зајакнување на владеењето на правото и човековите права во Северна Македонија II
01/04/2022
eu
Безбедност на човекот и границите – Борба против криумчарење со мигранти во Западен Балкан
01/08/2021
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
08.2021 - 12.2021
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Мониторинг на судски постапки во основните судови во Република Северна Македонија

Во рамките на проектот „Мониторинг на судски постапки во основните судови во Република Северна Македонија“ беше спроведен мониторинг на судски постапки пред провстепените судови во државата.  Како резултат на мониторингот беше обезбедена јавност на 150 судења како едно од начелата со кое се обезбедува фер и правично судење. Од податоците кои произлегоа од оваа активност, изготвени се 5 правни мислења и 1 документ за јавни политики. Втората компонента на овој проект овозможи преку различни активности, најмалку 1000 граѓани да се информираат за начелото на јавно судење и можноста да побараат мониторинг на судски постапки преку поставени постери во сите основни судови во Р.Северна Македонија и 1 билборд пред основните судови во Скопје со пораки за правата на граѓаните во судските постапки.

Мониторинг на судски постапки во основните судови во Република Северна Македонија
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more