osce
Проценка на потребата за развој на програма за набљудување на судските постапки во врска со корупцијата во Република Македонија
01/05/2007
isc
Улога на заедницата во замена на казната затвор
01/03/2006
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
01.2007 - 12.2007
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005/2006/2007

Коалиција „Сите за правично судење“ во партнерство со Мисијата на ОБСЕ во Скопје реализира проект кој се базира на проценка на постоечките механизми за борба против организираниот криминал во Република Македонија, а особено на делата од областа на трговија со луѓе, со цел создавање на јасна слика за можностите за подобрување на борбата против овие видови на организиран криминал. Како алатка за прибирање на податоци се користи судскиот мониторинг, а прибраните податоци се обработуваат и јавно се објавуваат во извештаи.

Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005/2006/2007
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more