eu
Мониторинг на имплементацијата на меѓународни стандарди за правично судење во Основен суд Скопје I и Скопје II
01/06/2016
civica mobilitas
Институционален грант Цивика Мобилитас
01/04/2016
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
05.2016 - 12.2016
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Зајакнување на независноста, транспарентноста и ефикасноста на судството, преку мониторирање на судски постапки

Коалицијата „Сите за правично судење“ го спроведува проектот ,,Зајакнување на независноста, транспарентноста и ефикасноста на судството преку мониторирање на судски постапки,, кој е продолжение на мониторинг активностите од изминатата година.

Акцентот е ставен на примената на новиот Закон за кривична постапка, воедно предвидено е да петнаесет стручни лица присуствуваат на 450 рочишта во основните судови, во сите четири апелациски региони на земјата, со цел за изготвување на финален извештај, кој ќе биде презентиран на пошироката стручна јавност и кој ќе содржи препораки за идни активности со цел јакнење на капацитетите на судството. Основната цел на проектот, но и на самата анализа е да се зајакне независноста, ефикасноста и непристрасноста на македонското судство.

Зајакнување на независноста, транспарентноста и ефикасноста на судството, преку мониторирање на судски постапки
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more