epi weber
Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа за управување со човечки ресурси
01/06/2021
usa embassy
Влијанието на мерит системот врз судската независност и професионалност во Северна Македонија
01/09/2020
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
09.2020 - 06.2021
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално
ИЗДАНИЕ
-

Зајакнување на капацитетите на истражувачките новинари во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството

Коалиција „Сите за правично судење“ во соработка со Фондација Отворено општество-Македонија го спроведе проектот „Зајакнување на капацитетите на истражувачките новинари во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството“. Целта на проектот е зајакнување и унапредување на капацитетите на новинарите во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството, со што ќе се придонесе во објективно и непристрасно информирање на јавноста и документирање на исполнувањето на обврските на земјата и спроведените реформски процеси, како предуслов за пристапување на РСМ кон ЕУ. Во рамките на проектот беа одржани 6 тематски обуки за новинари од страна на домашни и меѓународни експерти. Воедно, десетте новинари кои беа ангажирани во овој проект, изготвија 10 истражувачки стории на теми од областа на правосудството.

Зајакнување на капацитетите на истражувачките новинари во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more