eu
Доста е од жртви на насилство – превенција, пристап, правна заштита
01/12/2015
usa
Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција според новиот Закон за кривичната постапка за 2015
01/02/2015
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
03.2015 - 03.2017
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално
ИЗДАНИЕ
-

Проект на УСАИД за правна заштита на жените

Проектот на УСАИД за правна заштита на жените е имплементиран од страна на Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ во партнерство со Отворена Порта – Ла Страда Македонија и Коалицијата „Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници ” а со користење на капацитетите на Коалицијата „Сите за правично судење” во набљудување на судски предмети.

Основна цел на проектот е обезбедување на соодветна правна заштита на жените жртви на насилство и дискриминација, вклучувајќи го семејното насилство, сексуалното насилство, трговијата со жени и сексуалните работнички. Во периодот 2015 – 2017 се започна набљудување во кривична и граѓанска постапка за заштита на жените жртви на насилство и тоа со посебен фокус на жените жртви на семејно насилство , сексуално насилство, жртви на трговија со луѓе и жени кои се занимаваат со сексуална работа.

Проект на УСАИД за правна заштита на жените
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more