usa
Набљудување на судски предмети од областа на организираниот криминал и корупција според новиот Закон за кривичната постапка за 2016
01/01/2016
ese usaid
Проект на УСАИД за правна заштита на жените
01/03/2015
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
12.2015 - 05.2016
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално
ИЗДАНИЕ
-

Доста е од жртви на насилство – превенција, пристап, правна заштита

Од ноември 2015 година, Коалицијата “Сите за правично судење” го спроведува проектот “Доста е од жртви на насилство – превенција, пристап, правна заштита” во рамките на Тројното А за граѓаните – пристап до информации, превенција и правна заштита. Ова е проект кој е имплементиран во рамките на програмата на Европската комисија за партнерство помеѓу организациите на граѓанското општество. Во 2012 година, проектот “Тројното А” поддржал повеќе проекти и активности имплементирани од држави од Западен Балкан (Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Косово) и Турција со цел за унапредување на пристапот до правдата за граѓани од овој регион.

Во март 2015 година, проектот влегол во втората фаза во која ги проширил своите активности во 3 држави: Албанија, Македонија и Црна Гора. Проектот Тројното А за граѓани има цел да ја зајакне улогата на граѓанските организации кои нудат услуги за пристап до информации, превенција и правна заштита на граѓаните во однос на нивните права во Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Македонија, Албанија, Црна Гора и Турција. Исходот е креирање на европска мрежа на  граѓански организации кои ќе работат на граѓанските права.

Доста е од жртви на насилство – превенција, пристап, правна заштита
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more