foom
Набљудување на судските предмети во кои новинарите се обвинети за кривичните дела клевета и навреда
01/10/2010
crd
Проценка на судските реформи и ефикасноста на судското постапување
01/01/2010
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
06.2010 - 01.2011
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија

Коалицијата „Сите за правично судење“ ја спроведе Програмата за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија. Главната цел на проектот е преку набљудување на судски предмети и анализа на добиените податоци да се придонесе кон подобра судска ефикасност и исполнување на меѓународните стандарди за фер и правично судење како и да се информира јавноста за казненопоправниот одговор на судството во делот на организираниот криминал и корупцијата. Како дел од проектните активности беше спроведена и дводневна работилница во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители, а беа направени и разговори/интервјуа со судии од кривичната област. На крајот на проектот објавена е анализа со податоците од мониторингот.

Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more