eu
Мониторинг на имплементација на меѓународни стандарди за правично судење во рамки на Основен суд Скопје I
01/11/2014
osce
Поддршка на кривично правната реформа за промоција на владеењето на правото и стандардите за правично судењe
01/03/2014
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
11.2014 - 03.2015
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Нациoнално

Мониторинг на судски случаи од областа на организиран криминал и корупција

Коалицијата „Сите за правично судење” го имплементираше проектот „Мониторинг на судски случаи од областа на организиран криминал и корупција”. Проектот е дел од проектот „Акциска Мрежа за добро владеење”, финансиран од страна на Европската Комисија преку Програмата IPA Civil society facility (CSF), а имплементиран од страна на Фондација Метаморфозис, во соработка со Реактор и Македонски центар за Европско Образование. Главната цел на проектот е зајакнување на независноста, ефикасноста и правичноста на судството во борбата против организираниот криминал и корупција. Во рамки на проектот беше спроведен мониторинг на избран примерок на 40 судски предмети од областа на организиран криминал и корупција. Прибраните податоци од мониторингот беа обработени и истите се објавени со заклучоци и препораки во финалната анализа.

Мониторинг на судски случаи од областа на организиран криминал и корупција
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more