vf
Невладиниот сектор и судството – надзорни активности, интеракции, соработка и комуникации
01/01/2015
eu
Мониторинг на судски случаи од областа на организиран криминал и корупција
01/10/2014
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
11.2014 - 04.2015
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Локално

Мониторинг на имплементација на меѓународни стандарди за правично судење во рамки на Основен суд Скопје I

Коалицијата „Сите за правично судење”, во периодот од 1 ноември 2014 – 30 април 2015 го спроведува проектот: „Мониторинг на имплементација на меѓународни стандарди за правично судење во рамки на Основен суд Скопје I Скопје“. Проектот е дел од Мрежа 23, спроведуван од страна на Институтот за Европска политика – ЕПИ како носител на Проектот „Мрежа 23“ и партнерските организации Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија и Центарот за управување со промени.

Основната цел на проектот се однесува на зголемување на довербата на јавноста во правниот систем и судството, преку идентификување на проблемите во судскиот систем а истовремено и нагласување на потребата за правни и институционални реформи преку кои ќе се обезбеди поголемо почитување на стандардите за правично судење пред домашните судови како и запознавање на јавноста со стандардите за правично судење.

Мониторинг на имплементација на меѓународни стандарди за правично судење во рамки на Основен суд Скопје I
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more