eu
Набљудување на судските предмети од областа на корупцијата во Република Македонија
01/02/2011
nl
Јакнење на националните механизми за заштита на човековите права
01/12/2010
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
02.2011 - 02.2012
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално

Мониторинг на судски предмети од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција

Основната цел на проектот е нотирање на промени од претходниот мониторинг на судски предмети за кривични дела од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција и следење на примената на новите механизми за поуспешна борба против организираниот криминал.  Во проектот беа предложени мерки за подобрување на судското постапување за предметите од областа на трговијата со луѓе како и поддршка за изнаоѓање на адекватен одговор за казнување на ваквите кривични дела.  Исто така, се работеше на подигнување на свеста кај стручната и пошироката јавност во борбата против организираниот криминал преку одржување на прес конференција, изготвување на завршна анализа со статистики и препораки за ефикасноста на судот и другите надлежни институции кои треба да се справат со овој феномен.

Мониторинг на судски предмети од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more