eu
Судско досие
01/06/2019
osce
Поддршка на имплементацијата на Националната стратегија за реформа на правосудниот сектор 2017-2022
01/04/2019
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
04.2019 - 04.2020
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Локално
ИЗДАНИЕ
-

„Заробената држава’’ во Северна Македонија – судство, обвинителство, полиција

Коалиција „Сите за правично судење” го спроведува проектот „Заробената држава’’ во Северна Македонија – судство, обвинителство, полиција финансиски поддржан од Фондација Отворено општество-Македонија. Носител на проектот е Балканска истражувачка репортерска мрежа (БИРН) од Скопје, а Коалиција „Сите за правично судење“ (КСПС), Институт за човекови права (ИЧП) и Хелсиншки комитет за човекови права (МХК) се јавуваат како партнери во проектот. Целта на проектот е да ги идентификува, преку различни студии на случај и следење на спроведување на законодавството, начините низ кои се остварува политичката контрола врз институциите (судството, обвинителството, полицијата) или начините на кои се злоупотребуваат системските слабости на владеењето на правото. Како главни активности се: деск-истражувања за причините и новите форми на политичко мешање во судството, полицијата и јавното обвинителство, мониторинг и анализа на судски случаи, новинарски истражувања и подготовка на истражувачки стории.

„Заробената држава’’ во Северна Македонија – судство, обвинителство, полиција
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more