caft
Правна помош и поддршка на Ромите во Република Северна Македонија
01/10/2022
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
09.2023 - 08.2024
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Локално
ИЗДАНИЕ
-

Влијанието на мерит системот врз судската независност и професионалност во Северна Македонија

Коалиција „Сите за правично судење“ започна со имплементација на проектот „Подобрување на учеството на засегнатите страни во процесот на реформи во правосудство“ кој е финансиски поддржан од Амбасадата на САД во Република Северна Македонија. Проектот има за цел да овозможи унапредување на квалитетот и обемот на учеството на судиите и јавните обвинители во процесот на измени на Законот за кривичната постапка и други релевантни закони од областа на кривичното право, а во насока на унапредување на судската ефикасност.

Подобрување на учеството на засегнатите страни во процесот на реформи во правосудство
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more