osce
Поддршка на кривично правната реформа за промоција на владеењето на правото и стандардите за правично судењe
01/03/2014
foom
Следење на предмети од областа на организиран криминал и корупција
01/09/2012
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
08.2013 - 12.2013
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално
ИЗДАНИЕ
-

Младите и полицијата – кои се нашите права

Коалиција „Сите за правично судење“ спроведе проект за доближување на работата на полицијата до младите, хуманизација на обостаниот однос и создавање критичка свест за односот со полицијата и органите на редот, а со цел почитување на правната државa и рушење на стереотипите за односот на младите кон полицијата.  Проектните активности беа во насока на запознавање на младите со Законот за малолетничка правда, Законот против прекршоците за јавениот ред и мир и поголемо почитување на човековите права.

Во овој проект целна група се млади активисти на возраст од 16 до 24 години, граѓани на Р. Македонија. Во рамки на проектот беа одржани обуки и едукација на 125 млади од Република Македонија. Со овој проект се овозможува создавање на критична група активисти кои ќе влијаат во својата микро средина на доближувањето на односот на младите со полицијата и обратно како и подигање на општата свест кај населението за човековите права и слобoди и владеењето на правото.

Младите и полицијата – кои се нашите права
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more