bluprint grupa
За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019 – 2020
01/07/2019
eu
Судско досие
01/06/2019
ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
06.2019 - 11.2019
МЕСТО НА ДЕЛУВАЊЕ
Национално
ИЗДАНИЕ
-

Институционален грант Цивика Мобилитас

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).  Како програма за поддршка на граѓанското општество започна да се спроведува во јули 2019 година и ќе трае до јуни 2022. Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во (стратешки) области, како што се добро владеење, децентрализација и развој на граѓанското општество. Коалицијата имплементираше 3 годишен институционален грант со поддршка на оваа програма со 3 компоненти и тоа: граѓански ангажман, соработка и граѓанско учество.

Институционален грант Цивика Мобилитас
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more