caft
Составот на судот е conditio sine qua non за обезбедување на правично судење!
19/10/2020
caft
Признанието на вина мора да биде израз на слободната волјата на обвинетиот!
25/11/2020
Да се стави крај на профитерството во време на животно-загрозувачка криза
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more