[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ОРГАНИЗАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИЈА

Организација

Коалицијата Сите за правично судење е основана во мај 2003 година и претставува мрежа на 13 граѓански организации од Република Македонија.

Организации членки на Коалицијата - Сите за правично судење

ОРГАНИЗАЦИИ ЧЛЕНКИ

 

 

Ромски едукативен центар – АМБРЕЛА – Скопје Адреса: Ѓорѓи Пенков 11-а, 1000 Скопје Тел: +389 78 264454 e-mail: ambrelaoffice@gmail.com; sikovska@yahoo.com Web: www.ambrela.org.mk

 

Младински образовен форум – Скопје Адреса: бул. “Водњанска“ 35/1-1, 1000 Скопје Teл: +389 02/ 3139-692 e-mail: info@mof.org.mk web site: www.mof.org.mk

 

Совет за превентива против малолетничка деликвенција – Кавадарци Адреса: ул.Браќа Хаџи Тефови 28, 1430 Кавадарци Тел: +389 93 412947 e-mail: sppmd@mt.net.mk; vavilon@sppmd.org.mk Web: www.sppmd.org.mk

 

Асоцијација за демократска иницијатива – Гостивар Адреса: Б.Јовановски 61, 1230 Гостивар Тел: +389 42 221100 Факс: +389 42 221102 e-mail: adi@adi.org.mk Web: www.adimacedonia.org

 

Здружение за правата на Ромите – Штип Адреса: Ул. Кеј Маршал Тито бр. 45, 2000 Штип Тел: +389 32 380517 Факс: +389 32 391517 e-mail: arrp@t.mk Web: www.romacsonetwork.mk

 

Здружение за заштита на правата на детето – ДЦИ Секција во Македонија Адреса: Виетнамска б.б. Шуто Оризари, 1000 Скопје Тел: +389 2 2651636 Моб: +389 71 227636 e-mail: zpd@unet.com.mk Web: www.zpd.org.mk

 

Прва детска амбасадана светот МЕЃАШИ – Скопје Адреса: Коста Новаковиќ 22 а, 1000 Скопје Тел: +389 2 2465316, +389 2 2465821 Факс: +389 2 2463900 e-mail: embassy@megjashi.org.mk; info@childrensembassy.org.mk Web: www.childrensembassy.org.mk

 

Хуманитарно и добротворно здружение на ромите – МЕСЕЧИНА – Гостивар Адреса: Ивко Брајковски бб, 1230 Гостивар Тел: +389 42 222271 Факс: +389 42 222272 e-mail: mesecina@mt.net.mk Web: www.mesecina.org.mk

 

Младински културен центар – Битола Адреса: ул.Цар Самуил 29, 7000 Битола Тел: +389 47 233020 Факс: +389 47 203925 e-mail: mkcbt@t-home.mk Web: www.mkcbt.org.mk

 

Мултикултура – Тетово Адреса: Дервиш Кара 5/2-2, 1200 Тетово Тел: +389 44 522355 e-mail: info@multikultura.org.mk Web: www.multikultura.org.mk

 

Здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста – Субверзивен Фронт – Скопје Адреса: бул. Кузман Јосифовски Питу 19/5-28, 1000 Скопје тел: 077 733 688 email: contact@s-front.org.mk web site: www.s-front.org.mk

Македонско здружение на млади правници – Скопје Адреса: Ул. Донбас бр. 14/1-6 Контакт телефон: 02 3220-870 Е-mail: contact@myla.org.mk

 

Институт за европска политика – Скопје Адреса: Антоние Грубишиќ 2/2, 1000 Скопје Контакт телефон: 02 3280-100 Е-mail: contact@epi.org.mk

Коалицијата е членка на следниве мрежи:

ELDH – European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights

  Мрежа 23

Платформа за антикорупција

Мрежа за подобра легислатива – Мрежа “RIA”

Статут на Коалицијата
Етички кодекс
Правилник за вклучување и исклучување од членство
Правила за однесување на набљудувачите

 

 

Top
Skip to content