[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Event / ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН/НА АСИСТЕНТ/КА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН/НА АСИСТЕНТ/КА

Dec
10

Коалицијата „Сите за правично судење“ го објавува следниот отворен повик за ангажирање на проектен/на асистент/ка кој е во рамки на проектот „Мониторинг и подобрување на капацитетите на институциите во справување со организиран криминал и корупција“

Проектот се спроведува во рамки на ИПА II 2014, Грант шема “од грантовата шема „STRENGTHENING THE IMPACT OF THE CIVIL SOCIETY IN EFFECTIVE JUSTICE SECTOR REFORMS“ (EuropeAid/159467/ID/ACT/MK). Проектот е финансиран од Делегацијата на ЕУ, а е спроведуван од Секторот за централно финансирање и склучување договори, при Министерството за финансии.

Критериумите кои треба да ги исполнува кандидатот/ката се:

 • Тековни или завршени постдипломски студии од областа на правото
 • Најмалку 1 година работно искуство од областа на правото
 • Познавање на Законот за кривична постапка
 • Да се придржува до принципите на професионално работење, објективност и доверливост
 • Познавање на Microsoft Office и Office 365
 • Одлично познавање на говорен и пишан англиски јазик
 • Работно искуство во граѓански сектор  и работа на истражувања од областа на правото ќе се смета за предност
 • Способност за работа во тим

Работни задачи:

 • Спроведување на проектни активности во координација со проектен координатор
 • Подготовка, реализација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот
 • Подготовка на содржини за зголемување на видливоста на активностите кои произлегуваат од проектот
 • Комуникација со проектни партнери, соработници и државни институции
 • Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа
 • Други активности кои произлегуваат од реализацијата на проектот
 • Теренска работа
 • Тековно канцелариско работење

Работно време ќе изнесува 40 часа неделно (понеделник-петок).

Работниот однос ќе трае од 01.01.2021 до 30.06.2021 година.

Рок и потребни документи за аплицирање:

Заинтересираните кандидати за работната позиција потребно е да достават кратка биографија (CV) и мотивационо писмо на македонски јазик.

Рокот за пријавување е до 24.12.2020 (четврток) до 17:00 часот на следната е-маил адреса: hr@all4fairtrials.org.mk со назнака: „За проектен/на асистент/ка“

Постапка за избор на кандидат/ка:

По разгледување на доставените апликации прифатените кандидати ќе бидат известени. Кандидатите ќе бидат повикани на кратко тестирање и интервју за кое ќе бидат навремено известени, по што на избраниот кандидат ќе му биде понудена работната позиција.

Напомена: Биографиите кои нема да бидат испратени во предвидениот рок или пак нема да бидат во word или pdf документ нема да бидат земени предвид.

Top