[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија

Набљудување на судските предмети во врска со корупцијата во Република Македонија

Период на имплементација: јуни 2010 – јануари 2011

Основни цели

Главната цел на проектот е преку набљудување на судски предмети и анализа на добиените податоци да се придонесе кон подобра судска ефикасност и исполнување на меѓународните стандарди за фер и правично судење како и да се информира јавноста за казненопоправниот одговор на судството во делот на организираниот криминал и корупцијата.

Проектни активности

  • Набљудување на судски предмети во врска со организираниот криминал и корупцијата во РМ
  • Организација на дводневна работилница во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители
  • Разговори/интервјуа со судиите кривичари
  • Изготовка и публикација на аналитички извештај
  • Организација на прес конференција со цел презентирање на постигнатите резулатати

Контакт

Славица Димитриевска – Програмски директор

Донатори

Амбасада на САД во Република Македонија
Амбасада на Кралството Холандија во Република Македонија

Logo_USENBASSY  Logo_HA

 

Top