[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Транспарентност и јавност во судските постапки по однос на казнените дела во врска со изборите (2009-2010)

Транспарентност и јавност во судските постапки по однос на казнените дела во врска со изборите (2009-2010)

Период на имплементација: септември 2009 – април 2010 година

Основни цели

 • да се придонесе кон демократски изборен процес и владеење на правото во Република Македонија
 • адресирање на институционалните и правни недостатоци при процесуирањето на овие судски постапки
 • идентификување потреба за институционални и легислативни реформи
 • зголемување на довербата на граѓаните во правниот систем и правосудството


Проектни активности

 • Набљудување на судски постапки
 • Спроведување на 3 работилници со Академија за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија
 • Спроведување на интервјуа со актерите во постапките (судечки судии, обвинители и адвокати)
 • Подготовка на периодичен наративен извештај
 • Подготовка на периодичен прогрес извештај (базиран на податоци собрани од прашалниците во периодот септември – декември 2009 година),
 • Презентирање на периодичниот извештај во јавност (прес конференција) и негова дистрибуција
 • Подготовка на финален извештај во кој што ќе се презентираат податоците собрани во текот на набљудувањето на судските постапки од сите судења во сферата на изборни нерегуларности
 • Прес конференција за презентација на резултатите на проектот
Top