[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Набљудување на судски предмети во врска со трговија со луѓе (2004-2005)

Набљудување на судски предмети во врска со трговија со луѓе (2004-2005)

Период на имплементација: ноември 2004 – декември 2005 година

Основни цели

Придонес во имплементацијата на Националната програма на Владата на Република Македонија за борба против трговијата со луѓе и илегална миграција.

Проектни активности

  • тренинг за набљудувања на судења во врска со трговија со луѓе и посредување во вршење на проституција
  • набљудување на судските предмети во врска со трговија со луѓе
  • одржување тркалезна маса
  • одржување на прес конференција

Други извештаи и корисни линкови

Годишен извештај за трговија со луѓе за 2005 година – Извештај на Стејт Департментот на САД <<преземи>>
http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/

Извештај на УНИЦЕФ за трговија со луѓе во југоисточна Европа, 2004 година
http://www.unicef.org/ceecis/media_1566.html

Корисни линкови:
http://www.legislationline.org/
http://www.iom.int/

Контакт:

Михаил Готовски – проект координатор

Донатори:

  • OSCE Набљудувачка Мисија во Скопје
  • Министерство за надворешни работи на Финска

Logo_OSCE

Top