[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / Набљудување на институционалниот одговор врз изборните нерегуларности(2008-2009)

Набљудување на институционалниот одговор врз изборните нерегуларности(2008-2009)

Период на имплементација: јули 2008 – јуни 2009 година

Основни цели

  • зголемување на довербата на граѓаните во правниот систем и правосудството
  • покренување на потреба за институционални и легислативни реформи
  • придонес кон фер и демократски изборен процес
  • адресирање на институционалните и правни недостатоци


Проектни активности

  • Набљудување на судски постапки
  • Подготовка на периодичен наративен извештај
  • Подготовка на периодичен извештај (базиран на податоци собрани од прашалниците во периодот јули – декември 2008 година)
  • Тркалезна маса
  • Подготовка на финален извештај во кој што се презентирани податоците собрани во текот на набљудувањето на судските постапки од сите судења во сферата на изборните нерегуларности
  • Прес конференција за презентација на резултатите на проектот и негова дистрибуција

Во финалниот извештај ќе биде опфатена и анализа на сите податоци од прашалниците пополнети од страна на набљудувачите во судските постапки против наводните вршителите на изборните нерегуларности.

Top