[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Portfolio / „Институционален грант“

„Институционален грант“

Период на имплементација: јули 2019 – јуни 2022

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).  Како програма за поддршка на граѓанското општество започна да се спроведува во јули 2019 година и ќе трае до јуни 2022. Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во (стратешки) области, како што се добро владеење, децентрализација и развој на граѓанското општество.

 

Активности:

Компонента 1 Овозможувачко опкружување (околина) за граѓанското општество

Компонента 2 Граѓански ангажман

Компонента 3 Соработка

Компонента 4 Граѓанско учество

Top