[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Event / Регионална тркалезна маса за следење на судењето

Регионална тркалезна маса за следење на судењето

May
16

Како лицата кои ги следат судските процеси да известуваат земајќи ги во вид човековите права, публицитетот и предрасудите? Кои аспекти, на пример правото на правично судење на обвинетиот, изречените санкции, собирањето докази и презентацијата од страна на обвинителите, го одредуваат начинот на известување?

Со цел да се одговори на овие и многу други прашања во однос на следењето на судските процеси, Мисијата на ОБСЕ во Скопје, во соработка со ОБСЕ/ОДИХР и Коалицијата за правично судење, организираа тркалезна маса во Скопје за набљудувачите на судски процеси од регионот заради размена на идеи и најдобри практики.

Македонско Село – Скопје

16-17 Мај

Top