[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Event / Работилница на тема “Мониторинг на судски постапки”

Работилница на тема “Мониторинг на судски постапки”

Jun
14

Коалицијата Сите за правично судење, во рамките на Мрежа 23, на ден 14.06.2017г. во Академијата за судии и јавни обвинители, ќе одржи работилница на тема “Мониторинг на судски постапки”. Интенцијата на оваа работилница е да се претстави методологијата на Коалицијата при вршење на мониторнг на судските постапки, презентирање на досегашните извештаи од набљудуваните постапки, идентификување на одредени специфични аспекти на судските постапки, како и посочување на најчестите проблеми и недоследности со кои се соочуваат набљудувачите при прибирање на податоците, се со цел унапредување и подобрување на судското и јавнообвинителското постапување.

Top