[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Event / Работилница за нови набљудувачи за мониторинг на судски постапки

Работилница за нови набљудувачи за мониторинг на судски постапки

Mar
29

Коалицијата Сите за правично судење поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје одржува работилница за нови набљудувачи за мониторинг на судски постапки.

Top