[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / Event / Оглас за привремен ангажман на набљудувачи на кривични судски постапки

Оглас за привремен ангажман на набљудувачи на кривични судски постапки

Mar
11

Коалицијата на здруженија на граѓани „Сите за правично судење“ во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје го објавува следниот оглас за привремен ангажман на набљудувачи на кривични судски постапки во следниве градови:

  1. Скопје
  2. Куманово
  3. Тетово
  4. Велес
  5. Битола
  6. Прилеп
  7. Охрид
  8. Штип
  9. Струмица

Ангажманот на набљудувачите е предвидено да трае од 20.03.2018 до 31.10.2018 година и за истиот е предвиден финансиски надомест.

На огласот можат да аплицираат кандидати со завршен прв циклус на студии на правен факултет (најмалку 180 ЕКТС) преку испраќање на CV на следната мејл адреса: obse@all4fairtrials.org.mk, најдоцна до 11.03.2018 година (недела) 23:59 часот. За предност (но не и услов) ќе се смета поседување на магистратура по кривично право, како и положен правосуден испит.

Коалицијата го задржува правото да ги повика најуспешните кандидати на тестирање и/или интервју пред да биде направена финалната селекција. Селектираните кандидати, пред почетокот на набљудувањето, ќе присуствуваат на еднодневна напредна обука за Законот за кривичната постапка, како и за целите и методологијата на истражувањето.

Top