[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ

Блупринт група: Попречувањето на правдата мора да биде санкционирано!

 

 

Блупринт група: Законот за поништување на лустрацијата треба да биде донесен пред да се распушти Собранието

мониторинг бриф, monitoring brif, monitoring brief, коалиција сите за правично судење

Мониторинг бриф – декември 2019Предлог на граѓански организации за итни демократски реформи

LEX SPECIALIS vs. LEX GENERALIS или “Толкувањето” на законите

Кога судот е обвинет


PKP-DA

Оштетен од шарената револуција

KSvsZKP

(ДЕ)КЛАСИФИКАЦИЈА

PKP-DA

Повреда на кривичната постапка или „Двојни аршини“


KSvsZKP

Кривичниот совет versus Законот за кривичната постапка

Top