[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1990.0549938529887!2d21.428565697555964!3d41.99323095396087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0xd367872aff144897!2sCoalition+%22All+For+Fair+Trials%22!5e1!3m2!1sen!2s!4v1458579753963&w=600&h=450]
Home / ТИМ НА ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА

ТИМ НА ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА

 

Натали Петровска
Извршна директорка

Натали е адвокатка од 2008 година, а од септември 2014 е и основачка и ко-партнерка на адвокатското друштво Чадиева & Петровска-Скопје. Таа е долгогодишна правна советничка-адвокатка и специјализиран набљудувач во многу од судските случаи кои Коалицијата „Сите за правично судење“ ги набљудува. Натали има повеќегодишно искуство во обезбедувањето бесплатна правна помош и советување, толкување на разни закони и подзаконски акти, застапување пред надлежни судови и државни органи, како и пред Меѓународниот суд за човекови права. Нејзина специјалност е кривичното право.”

email: npetrovska@all4fairtrials.org.mk

Даниел Митковски
Асистент за финансии и администрација

Даниел Митковски, Асистент за финансии и администрација во Коалицијата е од 2006г. до денес. Неговото 10-годишно професионално искуство во невладиниот сектор во областите на финансиски менаџмент, администрација, дизајн, менаџмент на интернет мрежи и бази на податоци придонесува за развој на организацијата во оваа област. Неговите клучни одговорности вклучуваат планирање и менаџирање буџети, спроведување на различни видови административни задачи, како и обезбедување консалтинг во областа на бази со податоци.

email: dmitkovski@all4fairtrials.org.mk

Дарко Аврамовски
Проектен координатор

Дарко Аврамовски е член на Националната канцеларија на Коалицијата „Сите за правично судење“ од февруари 2016г. како проектен асистент. Покрај залагањата за правично судење, работи и на едукација на млади луѓе (средношколци и студенти) најпрвин како тренер по дебатни вештини, а подоцна како предавач по “Street Law” програмата, наменета за запознавање на младите со основите на државата и правото, правната култура, граѓански и човекови права и обврски и нивна заштита. Во текот на своето додипломско образование, како стипендист на CMEPIUS поминува две години студиски престој на Правниот факултет при Универзитетот во Љубљана, а по дипломирањето се запишува на постдипломски студии од областа на казненото материјално право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

email: davramovski@all4fairtrials.org.mk

Илина Велјановска
Проектена координаторка

Илина Вељановска е редовен студент при Правниот факултет ‘’Јустинијан Први” во Скопје и уште на самиот почетокот од своите студии започнува со својот ангажман во сферата на младинскиот активизам, преку учество на многубројни обуки, конференции, како и дебати со цел за проширување на кругот на знаење и усовршување на своите ораторски вештини. Покрај задолжителните пракси во рамки на студирањето и проектите во склоп на граѓанските организации, од 2015-та година своето практично искуство во областа на правните науки започнува да го стекнува во aдвокатско друштво, за во Мај 2016-та година да се приклучи на тимот на Коалиција ‘’ Сите за правично судење ’’, како набљудувачка и проектна асистентка во извршната канцеларија на Коалицијата.

email: iveljanovska@all4fairtrials.org.mk

Елена Наковска
Проектена координаторка

Елена Наковска е дипломирана правничка со положен правосуден испит. Своето работно искуство во областа на правосудството го има стекнато во адвокатска канцеларија каде ја има обавувано својата практична работа.Нејзиниот ангажман во Коалицијата започнува во 2014г. како специјализиран набљудувач во кривични постапки, а од 2017г. и активно е вклучена во работата на извршната канцеларија како проектна асистентка.

email: enakovska@all4fairtrials.org.mk

 

Top